نصیحت آموزنده امام كاظم(ع) درباره مشورت كردن

حدیث امام كاظم(ع) درباره مشورت كردن را در اینجا بخوانید.
به گزارش نما، اهمیت حدیث در میان مسلمانان از آن روست که از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود. همچنین احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی است.

امام کاظم علیه السلام:

مَنِ اسْتَشارَ لَم یَعدَم عِندَ الصَّوابِ مادِحَا و عِندَ الخَطَإِ عاذِرا؛

امام کاظم علیه السلام:کسى که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد، مردم او را بستایند و اگر به خطا رود، معذورش دارند.[ میزان الحکمه، ح. ۹۸۴۷.]
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰