كاسبی اطرافیان هاشمی با شخصیت وی!

«حسین مرعشی» از وابستگان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به بهانه دومین سالگرد وی همان شبهه‌افكنی‌هایی را كه پیشتر از سوی فاطمه هاشمی، دختر مرحوم هاشمی و چند نفر دیگر از نزدیكان وی صورت گرفته بود، تكرار كرد
«حسین مرعشی» از وابستگان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به بهانه دومین سالگرد وی همان شبهه‌افکنی‌هایی را که پیشتر از سوی فاطمه هاشمی، دختر مرحوم هاشمی و چند نفر دیگر از نزدیکان وی صورت گرفته بود، تکرار کرده و می‌گوید: «در مورد رحلت آقای هاشمی کسی به هیچ سندی نرسیده که این اتفاق ناگوار ناشی از یک توطئه یا یک ترور باشد، اما جامعه هم نپذیرفته که این کار طبیعی اتفاق افتاده است. بله، ایست قلبی اتفاق افتاده، اما چرا؟ چون در سن بالا وقتی ایست قلبی اتفاق می‌افتد ناشی از سکته نیست، نقصی هست که در برخورد با این موضوع دقت کافی صورت نگرفته است.» واقعاً سؤال‌برانگیز است که چرا پس از گذشت دو سال از درگذشت آقای هاشمی، خانواده ایشان همچنان از ایست قلبی یک فرد هشتاد و چند ساله! یک مسئله عجیب و مشکوک می‌سازند؛ در حالی که حتی خود نیز اعتراف می‌کنند هیچ دلیل و مدرکی بر غیر طبیعی بودن فوت وی وجود نداشته است و البته عجیب‌تر از این تردیدافکنی، بیان این جملات از زبان جامعه است یا به عبارت دقیق‌تر شبهه ایجاد کردن برای مردم در این باره است! حال هدف نزدیکان رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت از این تردیدافکنی‌ها چیست و چه منافع سیاسی احتمالی برای بیان چنین اظهاراتی متصور هستند، پرسشی که حدس پاسخ آن چندان دشوار نیست!
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰