آقای تاج شما مقصرهستید

فدراسیون فوتبال باید كی روش را مدیریت كند

كارلوس كی روش كه بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اهالی ورزش و فوتبال ایران تاخته است حالا مردم كشورمان را به تمسخرمی گیرد.
مهدی یکتا- کارلوس کی روش که بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اهالی ورزش و فوتبال ایران تاخته است حالا مردم کشورمان را به تمسخرمی گیرد.

مرد پرتغالی درحالی حرف ازنان خالی نداشتن مردم ایران می زند که دستمزد خودش ازبیت المال و جیب همین مردم تأمین می شود.

سرمربی تیم ملی به پرواز چارترپرسپولیس نماینده شایسته کشورمان به ژاپن هم اعتراض کرده و... خلاصه آن که خیلی ها را رنجیده خاطرکرده است.

جالب ترآن که یک روز پس ازمصاحبه جنجالی سرمربی پرتغالی تیم ملی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان روی خط اخبارورزشی تلویزیون رفت و گفت:" به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اگرجمله ای توسط سرمربی تیم ملی انجام شده که مردم را رنجیده خاطرکرده ازمردم عذرخواهی می کنم. چیزی که ما به عنوان رویه اصولی و منطقی فوتبال کشورمی دانیم این است که مربیان و بازیکنان روحیه خدمت به مردم وشادمانی آنها واقف باشند. اگرفوتبال و مسابقه ای هست فقط هدف آن خوشحالی و خدمت به مردم است. اگرجمله ای توسط سرمربی تیم ملی بیان شده و باعث رنجش خاطرمردم شده عذرخواهی می کنم. همه ما ازسرمربی و بازیکنان گرفته تا فدراسیون باید خودمان را خادم مردم بدانیم."

عذرخواهی خوب است اما کاش آقای تاج ازجانب خودش و فدراسیون فوتبال ازمردم عذرخواهی می کرد.

کارلوس کی روش هیچ وقت ادبیات خوبی نداشته و همواره هم شاهد غرور و اهانت به اهالی فوتبال ایران بوده ایم.

مصاحبه اخیرسرمربی تیم ملی هم موضوع تازه ای نیست منتهای مراتب مشکل اساسی درواقع قدرتمند شدن کارلوس کی روش دراثرضعف مدیریتی فدراسیون فوتبال است.

کی روش یک روز به برانکو و پرسپولیسی ها توهین می کند و روزی دیگرحمید استیلی زننده گل قرن ما به آمریکا را مورد تمسخرقرارمی دهد و آب هم ازآب تکان نمی خورد.

این رفتارها و عدم برخورد با سرمربی پرتغالی تیم ملی معنایی ندارد جز اینکه فدراسیون تابع کارلوس کی روش است و هیچ قدرتی برای جلوگیری یا برخورد با این فرد ندارد.

خیلی شفاف تربگوییم که این عذرخواهی نمی تواند مردم را آرام کند. این اتفاقات و اهانت های کارلوس کی روش به دفعات تکرارشده و او همیشه هم نگاه ازبالا به پایین به ما داشته است. او میدان وسیعی پیدا کرده که ترکتازی کند و براو خرده ای وارد نیست.

تا زمانی هم که کارلوس کی روش درفوتبال ما باشد باید هم شاهد چنین برخوردها و تنش هایی خواهیم بود. فقط مانده ایم کارلوس کی روش که این همه درایران به او بد می گذرد چرا به یکی ازپیشنهادات رسیده ازکلمبیا، مکزیک یا دیگرکشورها نمی رود که همه امکانات را برای او فراهم کنند.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۳