تصاویری دیده نشده از مرحوم محمدنبی حبیبی

به مناسبت درگذشت مرحوم محمدنبی حبیبی تصاویر دیده نشده‌ای از وی در صفحه مركز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.
9348278_681.jpg

9348279_932.jpg

9348280_954.jpg

9348281_827.jpg

9348282_180.jpg

9348283_190.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰