حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به «صرواح» مأرب

جنگنده های رژیم سعودی به صورت گسترده منطقه «صرواح» واقع در استان مأرب یمن را بمباران كردند.
به گزارش نما، سلسله جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی مناطق مسکونی در نقاط مختلف یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند.

رسانه های یمنی اعلام کردند که در جریان این حملات، منطقه صرواح واقع در استان مأرب هدف قرار گرفت.

این در حالی است که نقض توافق آتش بس در الحدیده توسط سعودیها همچنان ادامه دارد.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷