شهادت 7غیرنظامی در انفجار مین در حومه حماه

انفجار یك مین كه توسط تروریست های داعش در اراضی زراعی روستای رسم الاحمر در اطراف سلمیه در حماه كاشته شده بود، به شهادت 7 نفر و زخمی شدن یك نفر دیگر انجامید.
به گزارش نما، انفجار یک مین که توسط تروریست های داعش در اراضی زراعی روستای رسم الاحمر در اطراف سلمیه در حماه کاشته شده بود، به شهادت 7 نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر انجامید.

یادآور می شود، روز سه شنبه گذشته نیز بر اثر انفجار مینِ باقی مانده از زمان حضور عناصر مسلح در اطراف همین روستا، 5 نفر شهید شدند و 9 تن دیگر زخمی شدند.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱