رهبرانقلاب: انقلاب باید به زندگی و رفاه مردم بپردازد + فیلم

بخشی از بیانات رهبر انقلاب پیرامون زندگی و رفاه مردم منتشر شده است كه در ادامه آن را مشاهده می‌كنید.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲