تردد آزادانه سوسك‌ها در یك شیرینی پزی!/ مواد اولیه فاسد، هدیه نوروزی آشپز متخلف به مردم + فیلم

یك كارگاه شیرینی پزی، كلكسیونی از جرایم بهداشتی را در رزومه خود ثبت كرده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹