كاریكاتور/ شفر دندان لق استقلال را كشید!

مهدی قائدی پس از قرار نگرفتن در لیست بازیكنان استقلال برای دیدار با سایپا، به شكل خودسرانه اردوی استقلال را ترك كرد كه وینفرد شفر در واكنش به این اتفاق او را به صورت موقت از تیم اخراج كرد. این ماجرا سوژه كاتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.
543531_353.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۱/۱۹