آغاز باج‌خواهی‌ها!

«عباس عبدی» فعال اصلاح‌طلب درباره همبستگی و وحدتی كه در ماجرای حمایت از سپاه بین نیروهای سیاسی كشور و نهادهای ملی ایجاد شده، گفت: «به نظر من این همبستگی چندان پایدار نخواهد بود، چون ناشی از یك فشار بیرونی و فعلاً نیز یك‌طرفه است.

به گزارش نما «عباس عبدی» فعال اصلاح‌طلب درباره همبستگی و وحدتی که در ماجرای حمایت از سپاه بین نیروهای سیاسی کشور و نهادهای ملی ایجاد شده، گفت: «به نظر من این همبستگی چندان پایدار نخواهد بود، چون ناشی از یک فشار بیرونی و فعلاً نیز یک‌طرفه است. بنابراین چنین رفتاری یک امر موقتی است و دیر یا زود به همان جایگاه خود باز می‌گردند، مگر در یک صورت؛ آن هم اینکه سپاه نیز نسبت به انتقاداتی که از آن می‌شود، در رفتار خود تجدیدنظر کند و این همبستگی یک زمینه عینی و واقعی پیدا کند که موجب تداوم آن شود»! همچنین «حسین مرعشی» سخنگوی حزب کارگزاران در یادداشتی در روزنامه «سازندگی» با اشاره به حمایت‌های جریان‌های گوناگون از سپاه، نوشت: در مقابل سپاه نیز پاسخی را برای حمایت وسیع و گسترده و شایسته‌ای که دولت، گروه‌های سیاسی‌ـاجتماعی و آحاد مردم داشته‌اند، ارائه دهد.
ثبت: ۱۳۹۸/۱/۲۶