كاریكاتور/ انتظار خرید مسكن

كارشناسان حوزه مسكن:با حداقل دستمزد؛ میزان زمان انتظار برای خرید مسكن به 70 سال است
553848_118.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۲/۱۵