یوم النكبه! 71 سال از اشغال فلسطین گذشت

بسیار از آوارگان فلسطینی با گذشت 71 سال از این موضوع همچنان كلید خانه‌های قدیمی خود را نگه داشته‌اند.
559058_380.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۲/۲۸