محمدعلی نجفی در لباس متهم...

سقوط اخلاقی یك جریان!

مرتبط كردن ماهرانه و استادانه موضوع قتل یك زن به دست همسرش به موضوعات جناحی و سیاسی مهم‌ترین خبر این ماجراست كه در حقیقت خبر سقوط اخلاقی یك جریان سیاسی است!


شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها، همه و همه چندین روز است که پر از تصاویر محمدعلی نجفی در لباس متهم است! تصاویر او و همسرش در صفحه اول روزنامه‌ها به چاپ رسیده و همه ما از محل، ساعت و حتی نحوه دقیق مرگ میترا استاد خبر داریم! اما خبر اصلی این حادثه هولناک نه چگونگی شلیک پنج گلوله از سلاح شخصی محمدعلی نجفی است! نه مشخصات فردی و سابقه سیاسی قاتل است، نه نامزدی مقتول در انتخابات شورای شهر یا بازی او در یک یا دو برداشت چند فیلم سینمایی است! مهم‌ترین خبر این حادثه بهت‌آور، بی‌ارزش شدن حقیقت و ذبح اخلاق و انصاف پای مسائل حزبی، جناحی و سیاسی است! قدیس‌سازی و تعریف و تمجیدهای مبالغه‌آمیز از یک قاتل، تقلیل قتل یک انسان به اشتباهی که هر کسی می‌تواند مرتکب آن شود با تکرار این جمله که هر انسانی ممکن است خطا کند، طرح تهمت‌های کذایی به زنی که کشته شده و دیگر فرصتی برای دفاع و رد اتهام از خود ندارد، حمله به جریان سیاسی رقیب و طرح مسائل واهی برای ارتباط دادن آشنایی محمدعلی نجفی و میترا استاد با آنچه آن را مبارزه با فساد می‌خوانند و در نهایت هم بدون هیچ‌گونه نگرانی از قرار گرفتن در کنار یک قاتل، علیزاده طباطبائی وکیل خانواده‌ مشهور جریان اصلاحات‌ـ اعتدال با سفارش آن خانواده محترم‌ـ به ادعای رسانه‌ها!‌ـ به عنوان وکیل آقای نجفی به پرونده ورود پیدا می‌کند! ورودی که بیش از پیش می‌تواند بر سیاسی شدن روند پیگیری یک قتل تأثیرگذار باشد و نتیجه دادرسی را هر چه که باشد با تردید روبه‌رو کند! مرتبط کردن ماهرانه و استادانه موضوع قتل یک زن به دست همسرش به موضوعات جناحی و سیاسی مهم‌ترین خبر این ماجراست که در حقیقت خبر سقوط اخلاقی یک جریان سیاسی است!

ثبت: ۱۳۹۸/۳/۱۱