كاریكاتور/ چهارشنبه سوری متفاوت امسال!

محمدرضا ثقفی این كارتون را با عنوان «پیش به سوی چهارشنبه سوری» در روزنامه شهروند منتشر كرد.

304816_925.jpg
ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳