كاریكاتور/ فاجعه كارشناسی داوری در تلویزیون!

روزنامه خبر ورزشی این كارتون را با عنوان «وضعیت اسفبار كارشناس​های داوری» منتشر كرد.

305253_562.jpg
ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵