فیلم/ پرتاب نارنجك به داخل خودرو پلیس در مشهد

معاون دادستان مشهد: تشكیل پرونده قضایی برای شناسایی عاملان پرتاب ترقه انفجاری به خودروی پلیس راهور مشهد


ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵