محمد علی مددی در گفتگو با نما:

یارانه حق مردم است اما دولت یازدهم بر سر مردم منت می گذارد/دولت حق مردم در برخورداری از یارانه را پایمال می كند

نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله نفت و گاز تا نان به جیب مردم برگردانده شود.اما در این چهار سال علاوه بر اینكه حق مردم را پایمال كردند برسرشان منت هم گذاشتند.
محمد علی مددی نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها گفت:دولت یازدهم خلف وعده های زیادی داشته و نتوانست آنچه قول داده بود عمل کند .قرار بود مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله نفت و گاز تا نان به جیب مردم برگردانده شود.اما در این چهار سال علاوه بر اینکه حق مردم را پایمال کردند برسرشان منت هم گذاشتند.بنزین ونان را گران کردند و مابه التفاوت آن را به صورت نقدی به مردم نپرداختند.دولت در بخش اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و عزت مردم را با پرداخت پرمنت یارانه ها از بین برده در حالیکه حق قطعیشان است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در ادامه با اشاره به وعده های انتخاباتی بعضی نامزدها افزود:اینکه برخی از نامردها در این روزها از افزایش یارانه می گویند اجرای این مواردی است که تا کنون دولت از آنها غفلت کرده ومعلوم نیست چه بر سر این پولها آمده.ما می دانیم که یارانه نقدی حق مردم است و هر دولتی موظف به اجرای صحیح آن است.آقای وزیر چگونه می گوید که نمی توانند یارانه بدهند و یا حتی آن را افزایش دهند .پس این پولها کجا می رود حساب یارانه های نقدی مردم با دیگر درآمدهای دولت فرق دارد و نباید حق مردم پایمال شود.
وی در واکنش به ترساندن مردم از گران شدن حامل های انرژی در صورت افزایش یافتن مبلغ یارانه نقدی بیان کرد:اینکه ی گویند اگر یارانه ها زیاد شود قیمت حامل های انرژی هم گران می شود درست نیست .در همین حالا از آخرین باری که این قیمت ها افزوده شده به مبلغ یارانه نقدی مردم چیزی اضافه نشده و دولت به مردم بدهکار است.چرا با این رفتارها به دنبال فریب مردم هستند و یارانه ها و کمک هزینه مستمری بگیران را در روزهای منتهی به انتخابات می پردازند و به شعور ملت توهین می کنند.
مددی معتقد است :رقم یارانه نقدی در دولت بعدی بدون آنکه قیمت حامل های انرژی افزایش یابد باید بیشتر شود.مردم بدانند که دولت طرح هدفمندی یارانه ها را درست اجرا نکرده و به آنان بدهکار است.نهادهای نظارتی باید به شیوه اجرای این طرح نظارت کنندو کاستی هایش را گوشزد کنند.تحمیل شدن هزینه های خرید بنزین و نان در این دولت توجیهی ندارد و مجلس باید از حق تضیع شده مردم دفاع کند.
وی در ادامه بیان کرد:دخل و خرج دولت هیچ حساب و کتابی نداردو معلوم نیست با درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها چه می کند.تا کنون دریافتی های دولت از این منابع به خزانه واریز نشده واز سوی هیچ مرجع نظارتی بازخواست نشده است.مبلغی معادل 120 هزار میلیارد تومان که معلوم نیست چه بر سرش آمده.هدف دولت نهم این بود که مستضعفان و قشر ضعیف جامعه به حقشان برسند نه اینکه بابی باز شود تا دولت حق آنها را پایمال و هزینه های زندگی و معیشتشان را بیشتر کند.در حال حاضر مردم به سختی زندگی می کنند و بوجود آمدن این شرایط پیش آمده هدف اجرای پرداخت یارانه های نقدی نبود.

ثبت: ۱۳۹۶/۲/۲۷