اولین تصویر از ضارب امروز مترو شهرری

ساعت 10:44 امروز مردی با قمه به حاضران در متروی شهرری حمله كرد و بعد از زخمی كردن چندین نفر با شلیك دست كم سه تیر از سوی پلیس متوقف شد

748411_547.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۴/۲۴