كلاه ترامپ قاضی كانادایی را از كار بركنار كرد!

به گزارش نما - ایرنا نوشت: یک قاضی کانادایی بدلیل بر سرگذاشتن کلاه ترامپ با شعار معروف'دوباره به آمریکا عظمت ببخشیم' به 30 روز محرومیت ازخدمت و دریافت حقوق محکوم شد.

مردم کانادا در ماه نوامبر سال گذشته شکایات متعددی علیه 'قاضی برند زیبل' یکی از قضات این کشور که درست در روز نهم نوامبر یعنی روز بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کشورش با کلاه او و با و شعار معروف'دوباره به آمریکا عظمیت ببخشیم' بر آن در دادگاه محل خدمت خود حاضر شده بود به شورای قضایی ایالت آنتاریوی کاناداد ارائه داده بودند.

هیئت مذکور روز سه شنبه سرانجام با صدور حکمی علاوه بر توبیخ رسمی این قاضی او را به 30 روز محرومیت از کار و بدون دریافت حقوق محکوم کرد.

به گفته نشریه کانادایی نشنال پست هیئت مذکور بشدت این کار قاضی کانادایی را مورد انتقاد قرار داده و در حکم خود نوشته است که هر عضو با خرد جامعه کانادایی با دیدن یک قاضی این کشور که درست در روز بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات کشورش کلاه ترامپ را با شعار'دوباره به آمریکا عظمت ببخشیم' بر سر گذاشته جز این فکری نخواهد کرد که چنین شخصی حتما قصد تبلیغ ترامپ در کشور کانادا را دارد.
قاضی مذکور ضمن عذر خواهی گفته است که قصد او از بسر گذاشتن کلاه ترامپ یک شوخی بوده اما ظاهرا در مورد آن سو تعبیر شده است.
ثبت: ۱۳۹۶/۶/۲۲