آخرین وضعیت جسمانی پیشكسوت رادیو

صدرالدین شجره هنرمند پیشكسوت رادیو از وضعیت سلامتی خود در این روزها سخن گفت.
به گزارش نما، صدرالدین شجره کارگردان و نویسنده نمایش های رادیویی درباره وضعیت جسمانی خود در چند ماه گذشته بیان کرد: بعد از سه ماه پیگیری روند درمانی و جراحی هایی که داشتم، می توان گفت اکنون نسبت به آن روزها بهتر هستم.

وی ادامه داد: این روزها در منزل در حال استراحت هستم و البته باید به پزشک مراجعه کنم تا ببینم تجویز جدیدی دارد یا خیر.

شجره همچنین درباره مسایل مربوط به روند درمانی خود و بیمه عنوان کرد: بیمه من از طرف صداوسیما مشکلی ندارد و روند اداری خود را در این زمینه طی می کند اما بخشی از هزینه ها را به هر حال باید خودم بپردازم.

وی در پایان گفت: من عضو افتخاری خانه هنرمندان هستم و شاید از این طریق هم اقدام کنم تا ببینم چقدر می توانم از بیمه خانه هنرمندان استفاده کنم.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۲۰