آصفری در گفتگو با نما:

دموكرات و جمهوریخواه برای ایران فرقی ندارد

عضو سابق كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: سیاست های كلان آمریكایی ها سیاست مقابله ای صرف با جمهوری اسلامی ایران است چه از سوی دولت های جمهوری خواه و چه دولت های دموكرات كه هیچكدام هم علاقه ای به اینكه جمهوری اسلامی ایران بتواند رشد و توسعه و پیشرفت یافته و آرامش داشته باشد، ندارند.
آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به تفاوت قایل شدن نابخردانه عده ای در داخل نسبت به مواضع دولت های جمهوری خواه یا دمکرات آمریکایی در ارتباط با کشورمان، گفت: سیاست کلان آمریکا سیاست مقابله با جمهوری اسلامی ایران است چه از سوی جمهوری خواهان و چه دموکرات ها که هیچکدام هم علاقه ای به اینکه ما بتوانیم رشد و توسعه و پیشرفت یافته و آرامش داشته باشیم،ندارند.
وی با اذعان به اینکه انقلاب اسلامی ملت ایران در سال 1357 هیمنه و ابهت امریکا را در منطقه شکست، عنوان نمود: پایگاه آمریکا برای غارت منابع ارزشمند کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی از بین رفت و سیاست مرگ بر آمریکا و مبارزه با استکبار در تمام جهان به عنوان یک استراتژی نوین بین ملت های آزادی خواه دنیا چه مسلمان و چه غیر مسلمان شکل گرفت.
آصفری تصریح نمود: دستاورد بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که جلوی زیاده خواهی های آمریکا در دنیا را بگیرد که خود را قدرت برتر دانسته و کدخدا می بیند تا اموال ملت ها را غارت نماید و کسی هم اعتراض و مقابله ای نکند، لیکن طبیعی بود که بابت همین مسئله آمریکا مخالف جدی و دشمنی دائمی با ملت ایران نماید.
وی با بیان این که امروز مهمترین جریان اثرگذار در میان جمهوری خوا هان و دموکراتهای آمریکا مردم آمریکا نیستند، ابراز نمود: لابی صهیونیستی تصمیم گیرنده اصلی سیاست های آمریکاست که خط و مش سیاست های آمریکا را تدوین می کند تا با چه کشوری ارتباط داشته باشد و با چه کشوری ارتباط نداشته باشد.
آصفری گفت: دولت های آمریکا با حمایت لابی پر قدرت صهیونیست ها شکل می گیرند لیکن چه جمهوری خواه و چه دمکرات وقتی در مسند امور قرار بگیرند خود را وامدار رژیم صهیونیستی می دانند و رژیم صهیونیستی هم که امروز می داند استراتژی جمهوری اسلامی ایران محور اسرائیل از صفحه روزگار است خوش ندارد چه دمکرات ها و چه جمهوری خواهان آمریکایی رفتاری جز اعمال فشار بر ایران داشته باشند.
وی افزود: لذا تحلیل درستی نیست که دمکرات ها با جمهوری خواهان آمریکا تفاوتی در اعمال سیاست های خود در رابطه با ایران داشته باشند وقتی تصمم گیرنده اصلی برای آمریکا لابی صهیونیست هاست.


ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۸