سبحانی نیا در گفتگو با نما:

FATF استقلال و امنیت كشور را به خطر می‌اندازد

عضو سابق كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت: عضویت در FATF ایجاد گرفتاری كردن برای خودمان و كشورهای منطقه و افتادن در چاله و چاه در آینده است كه مسئولان امر و حامیان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باید جوابگوی تبعات ناگوارش باشند.
حسین سبحانی نیا عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لوایح چهارگانه کنوانسیون FATF در مجلس شورای اسلامی، گفت: دیدگاه ها و نظرات مختلفی از سوی نمایندگان مخالف و موافق پیرامون پیوستن به معاهدات بین المللی مطرح و در رسانه ها منعکس شده که قابل تامل است.
وی عنوان نمود:حامیان و موافقان پیوستن به لوایح FATF مسائل بانکی و مالی ما را به تصویب و عدم تصویب این کنوانسیون مرتبط کردند ولی اینکه آیا اینگونه است یا نه مبهم است لیکن اصل مسئله این است که تدوین این معاهدات مربوط به کشورهای بیگانه است و مصوبات و تصمیمات آنان نیز متناسب با منافع و خواست آنهاست که تناسبی با منافع ما ندارد.
وی با انتقاد از تصویب معاهدات بین المللی بیگانه، تصریح نمود: امروز براساس منافع بیگانگان امور پس از پیوستن به کنوانسیون FATF به صورتی ادامه خواهد یافت که آنچه آنها می خواهند در طی نظارت ها و بازرسی هایشان بر مبادلات پولی مالی کشور ما برایشان محقق شود.
سبحانی نیا خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد که آنها در جهت مصالح و منافع خود چنین تصمیم گرفته باشند از این طریق بر سایر کشورها از جمله کشور ما تسلط داشته باشند تبعا" پیوستن به این معاهده برای کشورهای جهان سومی از جمله ما اثرات منفی و خسارات فراوانی خواهد داشت.
وی با اشاره به خواسته های غیر معقول بیگانگان، گفت: محدود سازی فعالیت سپاه پاسداران در تامین امنیت کشور و منطقه و مقابله با جریان مقاومت چون حزب الله خواسته آنها در تعریف از تروریسم است لیکن امروز انها این فرصت را با پیوستن به FATF از سوی ایران می یابند که با بسیاری از گروه هایی که براساس میل خود آنان تروریست می نامند مقابله نمایند.
وی افزود: عضویت در FATF ایجاد گرفتاری کردن برای خودمان و کشورهای منطقه و افتادن در چاله و چاه در آینده است که مسئولان امر و حامیان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی باید جوابگوی تبعات ناگوارش باشند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: چرا چیزی را که بیگانگان دیکته می کنند باید تایید و تصویب کرد چرا خودمان نباید بسته به نیاز خود قانون تدوین و اجرا کنیم که اگر مشکلی وجود دارد رفع شود.
وی یاد آور شد: مجلس ما بعد از 40 سال باید بالغ شده باشد و کارش تصویب و عدم تصویب لوایح بیگانگان نباشد باید خودش به گونه ای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون کند که مشکلی در کشور باقی نماند که نیازی به تصویب قانون اجنبی باشد که در آینده هم برای خودمان و کشورهای دوست در منطقه گرفتاری ایجاد کند و تامین امنیت را به خطر اندازد.

ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۸