تصمیم قطعی ترامپ بر منوعیت تیك تاك

رئیس جمهوری امریكا اعلام كرد كه فعالیت اپلیكیشن "تیك تاك" را در آمریكا ممنوع می‌كند.

710013_485.jpg

۱۳۹۹/۸/۱۰

اخبار مرتبط