جهنم در انتظار كارتونیست هتاك

«لارس ویلكس» كارتونیست سوئدی هتاك به ساحت پیامبر اسلام (ص) كه با كاریكاتورهایش در مركز دایره بحث در مورد آزادی بیان قرار گرفته و كاریكاتورهای موهنش باعث برانگیخته شدن خشم بسیاری از مسلمانان شده بود، به همراه دو محافظش در یك سانحه رانندگی در «ماركارید» سوئد كشته شدند.

۱۴۰۰/۷/۱۷

اخبار مرتبط