پست محسن كیایی در واكنش به اتفاقات اخیر

شما كه فقط به فكر خودتان و جیب‌تان هستید و جان جوانان و دختران و پسران را با دلار معاوضه می‌كنید، با اشك تمساح مردم را احساساتی نكنید!

۱۴۰۱/۷/۸

اخبار مرتبط