شعر محسن عرب خالقی درباره فتنه اخیر

شعر محسن عرب خالقي درباره فتنه اخير

حسین را به خدا بی‌بصیرتان كشتند كنار آب لب تشنه بی‌امان كشتنداگر چه شیعه مانند من فراوان است
کسی که مورد طبع علیست، سلمان است
کسی که پای ولایت تمام قد مانده
کسی که در ره رهبر گذشته از جان است
کسی که مثل علی پیش دشمنان طوفان
کسی که مثل علی پیش دوست باران است
دعا کنید بصیرت دهد خدا ما را
بصیرت است که میزان کفر و ایمان است
اگر بصیر نباشی بعد پیغمبر
به روی مسند او جایگاه شیطان است
اگر بصیر نباشی باز می‌بینی
که مثل فاطمه‌ای پشت در بسوزان است
اگر بصیر نباشی امام برحق را
به سجده کشته و گویی مگر مسلمان است
اگر بصیر نباشی ببینی آن دم را
که چوب تو به لب قاریان قرآن است
حسین را به خدا بی‌بصیرتان کشتند
کنار آب لب تشنه بی‌امان کشتند

محسن عرب‌خالقی

۱۴۰۱/۸/۲۶

اخبار مرتبط