گفتگو با مادر و برادر شهید حمیدی، شهید حادثه تروریستی اصفهان

مادر شهید:خواستار اشد مجازات با ترویستها هستیم. برادر شهید:برادرم برای حفظ امنیت مردم به خیابان رفته بود و بدون سلاح و از پشت مورد حمله تروریستها قرار گرفت.

۱۴۰۱/۸/۲۶

اخبار مرتبط