نگاهی متفاوت به بازی ایران و آمریكا

نگاهي متفاوت به بازي ايران و آمريکا

نصر عزیزی

تیم ملی در اندازه جام جهانی تا این مرحله یک باخت و یک برد قابل توجه داشت. از نگاه کارشناسان حرفه ای هردو گروه حریف از جهات مختلفی آماده رقابت برتر با قدرت بالاتر بودند. اگر با فرض کارشناسی قریب پانزده شاخص ملاک ارزیابی اقتدار یک تیم باشند، میتوان گفت از همه شاخصها به جز دوشاخص ،یعنی اراده ایرانی اسلامی تیم ،واراده ملی و پشتیبانی ملت حماسه ساز ایران، در سایر موارد، شرایط ناموزون و نابرابری برای چنین مصافی وجود داشت. اگرچه منظور تحلیل ورزشی و فنی و تخصصی مسابقه فوتبال نیست، سوال این است چرا اینهمه شادی زاید الوصف و بی نظیر و عمیق و جانانه و برترین ابراز احساسات توام با منطق ،برای یک مصاف رقابتی، به وسعت همه جغرافیای ملت ،به نمایش گذاشته شد؟بنظر می‌رسد ویژگی و چرایی شادی های اخیرمردم به چنددلیل می‌باشد:۱-اغتشاشات اخیر و حماقت بیش ازپیش دشمنان که همه حیات و عزت و استقلال و امنیت و نظام سیاسی ملت را هدف قرارداد. علاوه بر همه هجمه های ناموفق، امپراطور رسانه ای در سطح بین المللی وداخلی و فضای جام جهانی برای تضعیف وتخریب وتردید ویاس و درنهایت شکست تیم ملی بسیج گردیدتا یکیدون کیدا را محقق سازند اما غافل از بشارت واکیدکیدا، خدای بزرگ باماست‌.

۲-کشور کوچک ولز ،اگرچه قدمتی تاریخی وجمعیتی قریب سه میلیونی دارد، ولی درنگاه مردم ما این کشور پیوست بریتانیای کبیر و به عبارت واضح تر ،انگلیس خبیث واستعمار گر است که در هرحال درحافظه ملت ما در بسته اروپایی مورد قضاوت مردم می باشد، وغلیان شادی پیروزی برولز، درواقع عصیان بر علیه انگلیس بوده، که این غلیان احساسات، درریشه یابی ذهنی ملت، غلبه بر پیر فرتوت استعمارگر انگلیس و پاسخ دندان شکن به آن مصاف نابرابر بوده است، وگرنه در شناخت جغرافیای سیاسی، ولز، عددی به حساب نمی آید.

۳-شادی ملت، درنیمه راه، که قراراست دوروزدیگر اوج شدت استکبار ستیزی ملت ایران واشدا علی الکفار ،نه با یک تیم فوتبالی و گروه چند نفره آمریکایی ،بلکه با یک نماد استکباری از جانب ملت آزادی‌خواه واستکبار ستیز در جام جهانی به نمایش دربیاید، به معنای این است که، برای ملت انقلابی ایران، فوتبال بهانه است ،اصل استکبار نشانه است. به عبارتی نتیجه بازی با آمریکا براساس قواعد میدان فوتبال هرچه باشد، این شادی پیشاپیش و نیمه راه ،به بهانه ولز کوچک، نمایش اراده آهنین ملت ایران ،برای شکست وسقوط همه آثار و نمادها وساختارها و شگردهای آمریکا واستکبار جهانی است که صبح فتح و پیروزی نزدیک است.

۴-واقعیت این است که ملت ایران در قریب دوماه گذشته ،همچون گذشته ،از صبر وصلوه و عنایت صاحب عصر (عج) وتاسی به رهنمودها وحکمت های موثر رهبری، بهره جسته، و با سلاح شهادت به رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن ،استقامت نموده ،تا از تهدیدها فرصت سازد، به قول شهید عزیز سردار سلیمانی ،از دل همین تهدیدهای فراگیر اخیر ،آنهم به بهانه یک مسابقه جام جهانی که نمره واحد خودش را دارد، آن شادی وحماسه بزرگ واتحاد وهمدلی وهم هدفی وتیزهوشی وفرصت شناسی واراده بی نظیر ملی را خلق نمود، تا شادی اش برای تک تک آحاد ملت باشد، وعزایش برای آمریکا ورژیم صهیونیستی وانگلیس و دنباله های اروپایی وآل سعود ومزودران ومنافقان ونفوذیهای وابسته باشد.این اتفاق میمون ،برای یک روز بعداز پیروزی بر ولز است، ونتیجه انکه، دوروز دیگر ،نتیجه بازی بر آمریکا هرچه باشد، ملت ایران با خلق این فرصت نیمه راهی، نتیجه برد واقعی را بدست آورده است و اگر برد ظاهری دیگری باشد. فتح قریب دیگری است. انشاالله.

۱۴۰۱/۹/۶

اخبار مرتبط