پیشقراولی قوه قضاییه بر انجام شفافیت

پيشقراولي قوه قضاييه بر انجام شفافيت

حسن لاسجردی

رئیس قوه قضاییه اخیرا در همایش ارتقای شفافیت با تاکید بر این امر مهم در سلامت جامعه به مواردی اشاره کردند که در صورت اجرایی شدن می تواند بارقه امید به اصلاح و درست شدن امور کشور را دو چندان کند.

بر کسی پوشیده نیست که موضوع شفافیت و عملکرد روشن داشتن در کنار اطلاع یافتن افکار عمومی از حودث و اتفاقات از جمله نکاتی است که امروز مورد توجه مردم و افکار عمومی بوده و این صراحت و عیان بودن سبب جلوگیری از بسیاری از مشکلات در کشورها شده است.

از سوی دیگر در دهه های اخیر همیشه یکی از موضو عات غامض در کشورها پرده پوشی بر رویدادها و حوادث و ارائه توجیهات به بهانه های مختلف برای برون رفت از فشارها بوده که در برخ مواقع هزینه های بالایی هم داشته و شاید شفافیت می توانست از آلام اجتماعی و سیاسی آن بکاهد.

در عین حال تجربه گرانبهای جامعه بشری امروز بگونه است که هر جا از شفافیت و در معرض دید و قضاوت قرار گرفتن مسائل مهم در جوامع سخن به میان می آید و بدان عمل میشود به همان میزان هم از مشکلات کاسته و امید و تمایل به همکاری و هواخواهی سیاسی را افزایش میدهد

در چنین شرایطی تاکید دوراندیشانه ریاست قوه قضاییه بر شفافیت و تاکید بر برخی راهکارها نشان از آینده ای میدهد که این قوه مثل دیگر موارد طرح تحول به این موضوع حیاتی، ورود کرده و با عمل به موقع روزنه های امید برای اصلاح را فراهم سازد

بر این اساس به نظر می رسد قوه قضاییه برای ایجاد امید و تداوم رویه تکمیلی خود لازم است تا به این نکته بنیادین در صحنه عمل هم فکر کرده و به مواردی فوری بیاندیشد از جمله:

_ زمینه سوت زنی و اعلام مفاسد را فراهم کرده ، قواعد، مقررات و زمینه های لازم برای اجرای این مهم تمهید شود.

_ اصول مهم قانون اساسی که در حیطه قوه قضاییه است بجد مورد اجرا قرار گیرد و افکار عمومی نیز در جریان این اقدامات باشد.

_ همچنانکه در همایش شفافیت تاکید شد مهر محرمانه بر روی نامه های مختلف این قوه کاسته شده و جزئیات محتوی این نامه ها با رعایت مصالح ملی منتشر شود.

_ در برگزاری دادگاههای مختلف تا آنجا که امکان دارد زمینه برگزاری علنی آن فراهم شده تا افکار عمومی در جریان مفاد استدالال طرفین قرار گرفته و قضاوت بهتری درباره حوادث داشته باشد.

_ با توجه به حساسیت جامعه نسبت به پرونده های مالی بویژه پرونده کلان تا آنجا که امکان دارد این دادگاهها علنی بوده تا جامعه در جریان اعمال قدرت قهریه حاکمیت بر مجرمان قرار گیرد.

_ با توجه به وجود "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" که مدت زیادی از عمر آن می گذرد، زمینه اجرایی شدن عینی آن توسط آن قوه عملیاتی شود.

سخن آخر اینکه در صورت پیشقراولی قوه قضاییه بر انجام شفافیت در امور، بطور حتم دیگر قوای کشور وارد این میدان روشنگرانه شده و زمینه های اصلاح و ارتقای سلامت جامعه بیشتر هموار می گردد.

به امید آن روز

۱۴۰۱/۹/۲۳

اخبار مرتبط