فیلم برخورد نیروهای مقاومت فلسطین با یك سرباز اسیر زن اسرائیلی

در این ویدیو، نیروهای مقاومت، این اسیر اسرائیلی را در خانه ای مناسب و بدون دستبند اسكان داده و با آب از وی پذیرایی كردند.

۱۴۰۲/۷/۱۵

اخبار مرتبط