فیلم/گوشه‌هایی از سفر رهبر انقلاب به كرمان با لباس مبدل پس از زلزله دی ماه ۱۳۸۲ شهر بم

۱۴۰۲/۱۰/۱

اخبار مرتبط