انتقاد مجری تلویزیون از بدقولی های ایران خودرو در تحویل خودرو: تعزیرات مدارا را كنار بگذارد

۱۴۰۲/۱۲/۶

اخبار مرتبط