جوجه‌های گرسنه ترامپ را ببینید!

به بهانه برخورد عجیب رئیس جمهور امریكا با رسانه ها و استفاده دائمی از توئیتر، سایت كگل این كارتون را باعنوان «توئیتر ترامپ و اخبار تلویزیون» منتشركرد.
384559_752.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۸