علیرضا بیگی در گفتگو با نما:

دولت برنامه ای برای كنترل بازار ارز ندارد

عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی كه دولت نخواهد به جایگاه اصلی خود به عنوان صحنه گردان اصلی اقتصاد كشور برگردد و به درستی ایفای نقش نماید نابسامانی های اقتصادی ناشی از بی تدبیری ادامه خواهد داشت.

احمد علیرضابیگی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما در واکنش به افزایش نرخ ارز، گفت: طبیعتا" در فضاهای مجازی جلوی گردش اطلاعات را نمی توان گرفت لذا دولت به عنوان صحنه گردان اصلی اقتصاد کشور باید به گونه ای از ابزارهای موجود استفاده نماید که صرفا"خود تعیین کننده قیمت باشد نه اینکه کنترل امور را به حال خود رها نماید تا نرخ دستوری برای ارز در فضای مجازی را شاهد باشیم.
وی عنوان نمود: تبعات این افزایش قیمت در مناسبات اجتماعی و زندگی مردم از افرادی که به جهت عدم توانایی پرداخت سکه مهریه در زندان هستند تا بزرگترین تولید کنندگان را در چنبره بی تدبیری گرفتار کرده است.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان دارنده بالاترین حجم ارز و عرضه کننده آن به بازار باید توان نرخ گذاری داشته باشد و جای تامل دارد که نتواند تعیین کننده اصلی قیمت باشد و قیمت گذاری ارز به دست دلالان آنهم در فضای مجازی بیفتد.
علیرضا بیگی با اذعان به اینکه فقدان برنامه دولت در کنترل افزایش نرخ ارز بوضوح دیده می شود، تاکید نمود: دولت در جایگاه تعیین کننده نرم افزاری با سیاست گذاری صحیح باید جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد.
وی افزود: دولت با خارج کردن متقاضی واقعی و عمده نیازمند ارز می تواند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد لیکن عملا" آنچه اتفاق می افتد به واسطه ناامنی اقتصادی بوجود آمده ناشی از بی تدبیری و نبود برنامه اقتصادی صحیح دولت در کشور است.
وی گفت: مردم برای جلوگیری از خسارات عدیده وارده و کاهش ارزش دارایی خود به دنبال تبدیل پول ملی به ارز شده اند که نرخ ارز اینگونه روزانه افزایش می یابد و این وضعیت نتیجه بی اعتمادی مردم به دولت از ره گذر سوء تدبیر بوجود آمده است که باید با اراده خود دولت به اصلاح شود.
وی افزود: لیکن تا زمانی که دولت نخواهد به جایگاه اصلی خود به عنوان صحنه گردان اصلی اقتصاد کشور برگردد و به درستی ایفاء نقش کند نابسامانی های اقتصادی ناشی از بی تدبیری ها ادامه خواهد داشت و هر روز باید شاهد افزایش قیمت در بازار بود.
وی بیان نمود: در این شرایط مجلس شورای اسلامی در ترکیب شورای هماهنگی قوا با محوریت دولت در پی کمک به دولت برای مدیریت شرایط است لیکن متاسفانه دولت گویی اراده بهبود امور را ندارد که نتایجی حاصل نشده است.
وی گفت:اکنون تقویت مجمع شورای هماهنگی قوا به عنوان عالی ترین جایگاه تصمیم گیری پیرامون موضوعات اقتصادی و مطالبه گری باید مد نظر بیشتری قرار گیرد تا دولت و مسئولان امر پاسخ گو باشند که چرا با اینهمه اختیارات داده شده بخصوص از سوی مقام معظم رهبری و مجلس برای استفاده از صندوق ذخیره ارزی دولت نتوانسته اقدامات راهگشایی را برای گذر از شرایط موجود تدوین نماید.
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۰