آخرین مهلت ثبت نام كاروان های دانشجویی

ثبت نام كاروان‌های دانشجویی برای اعزام به اربعین، از ۱۰ مهر در سامانه سقا آغاز شده و تا روز جمعه۲۰ مهر ماه سال جاری ادامه دارد.
به گزارش نما، علی بهرامی دبیر ستاد اربعین دانشگاهیان گفت: ثبت نام کاروان‌های دانشجویی برای اعزام به اربعین، از ۱۰ مهر در سامانه سقا آغاز شده و تا روز جمعه۲۰ مهر ماه سال جاری ادامه دارد.

بهرامی ادامه داد: دانشجویانی که قصد عزیمت به این سفر با کاروان‌های بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها دارند تا ۲۰ مهر مهلت دارند به با مراجعه به سامانه سقا ثبت نام کنند.

دبیر ستاد اربعین دانشگاهیان تصریح کرد: ثبت نام دریافت مجوز خروج از کشور نیز برای دانشجویان تا اوایل آبان ادامه دارد و دانشجویان می‌توانند برای تسهیل در امر خروج نیز با مراجعه به سامانه سقا نسبت به دریافت مجوز خروج اقدام نمایند.


ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۸