آغاز طرح توزیع لاستیك

طرح توزیع لاستیك مورد نیاز رانندگان شاغل در بخش حمل‌ و نقل جاده‌ ای آغاز شد.
به گزارش نما، احمد آفرین محمد زاده مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران با بیان اینکه از آغاز طرح توزیع لاستیک مورد نیاز رانندگان شاغل در بخش حمل‌ و نقل جاده‌ ای مازندران بر اساس نرخ مصوب تاکنون، هزار و ۲۰۰ حلقه لاستیک به متقاضیان تحویل داده شد، گفت: تحویل لاستیک به رانندگان براساس پیمایش، کارکرد ناوگان، نوع ناوگان و نیاز با هدف ایجاد عدالت در توزیع است.

وی پیگیری در باره پیمایش سوخت، بیمه تکمیلی، درخواست ها و شکایات، نظارت دقیق بر عملکرد شرکت هایحمل و نقل، تشکیل جلسات مستمر برای رانندگان با انجمن های صنفی و معرفی شرکت های متخلف به کمیسیون ماده دوازده استان بخشی از اقدامات این اداره کل برشمرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۸