شافعی برای 4 سال دیگر رئیس اتاق ایران شد

غلامحسین شافعی امروز در نهمین دوره انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران با كسب 302 رای از 448 رای به مدیت 4 سال دیگر به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد.
به گزارش نما، در نهمین دوره انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی و یونس ژائله سعدآباد به معرفی خود به عنوان کاندید ریاست اتاق بازرگانی ایران پرداختند که در ادامه با اخذ رأی از 448 نفر از اعضای هیأت نمایندگان (6 رای باطل)، غلامحسین شافعی با کسب 302 رأی، مجدد برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران انتخاب شد و ژائله سعدآباد با کسب 140 رأی از این دوره رقابت حذف شد.
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۲۶