دختران بدون حجاب در مدارس حاضر شوند

امروزه دختران نمی‌توانند در پارك‌های عمومی مانند پسران ورزش كنند كه یكی از دلایل آن اعتقاد ما به حجاب است.
به گزارش نما معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تأکید کرد: امروزه دختران نمی‌توانند در پارک‌های عمومی مانند پسران ورزش کنند که یکی از دلایل آن اعتقاد ما به حجاب است. حجاب جزو شئون اسلامی و قانون کشور ماست. وی افزود: برخورد سلبی با این موضوع درست نیست بلکه باید برخورد ایجابی داشته باشیم و با تأسیس پارک‌های بانوان شرایط و فضای موردنظر را فراهم کنیم. همچنین یکی از وظایف ما این است که فضا‌های آموزش‌وپرورش را به‌ گونه‌ای طراحی کنیم که دختران بدون حجاب در مدارس حضور یابند. ابتکار یادآور شد: حجاب در برابر نامحرم واجب است. در مدارس ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان بدون اشراف در آموزش‌وپرورش به دختران اجازه می‌دهد که بدون حجاب در کلاس درس حضور یابند و به ‌راحتی ورزش کنند.
ثبت: ۱۳۹۸/۵/۲