راهپیمایان تهرانی سال ۹۸ را سال افول قدرت آمریكا خواندند

راهپیمایان تهرانی شركت كننده در گرامیداشت 13 آبان با حمل دست نوشته هایی كه حاوی شعارهایی كه از سخنان رهبر معظم انقلاب اقتباس شده است، افول قدرت آمریكا را یادآوری كردند.


به گزارش نما، راهپیمایان تهرانی شرکت کننده در مراسم روز ملی مبارزه، سال ۹۸ را سال افول قدرت آمریکا خواندند.

اخبار سیاسی- راهپیمایان با حمل دست نوشته هایی که حاوی شعارهایی که از سخنان رهبر معظم انقلاب اقتباس شده است، افول قدرت آمریکا را یادآوری کردند.
ثبت: ۱۳۹۸/۸/۱۳