محورهای نشست برلین درباره بحران لیبی

فرستاده ویژه سازمان ملل، محورهای نشست برلین درباره بحران لیبی را اعلام كرد.

به گزارش نما، غسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی محورهای نشست برلین درباره بحران لیبی را اعلام کرد.

اخبار بین‌الملل- وی افزود: قرار شد در جریان کنفرانس برلین در خصوص چند نکته در لیبی رایزنی شود از جمله آتش بس، اجرایی شدن منع صادرات غیر قانونی سلاح و بازگشت به مذاکرات میان گروه های لیبیایی برای حل سیاسی بحران.

سلامه تصریح کرد: هم چنین قرار است در خصوص اقدامات اقتصادی و مالی ضروری و اقدامات امنیتی در طرابلس و محاکمه جنایتکاران جنگی رایزنی شود.

قرار است نشست برلین به زودی در پایتخت آلمان در خصوص بحران لیبی برگزار شود.
ثبت: ۱۳۹۸/۹/۱۶