نسخه چاپی

دنبال سخن زیبا باشید نه زیبا سخن گفتن؛

حراج ایمان در كمین نامزدهای انتخابات

عکس خبري -حراج ايمان در کمين نامزدهاي انتخابات

آن كس كه به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد باید به وعده های خود وفادار باشد.» آقایان عزیز، مبادا به‌خاطر چند رأی بیشتر ایمانتان را به حراج بگذارید! هر وعده ای عملی نیست، پس مراقب وعده هایمان باشیم كه اگر در توانمان نیست قول ندهید تا فردا بتوانید در پاسخ این كلام نبوی دلیل قانع كننده ای ارائه نمایید.

علی شریعت دوست- در ایام نزدیک به انتخابات که بحث اول همه محافل علمی و عمومی و قهوه‌خانه ای و... درباره نامزدها و معایب و محاسن آنهاست معمولاً رعایت اخلاق به فراموشی سپرده می‌شود و هرکس به خودش اجازه هر کاری می‌دهد. برخی نامزدها انواع و اقسام وعده‌ها را می‌دهند که بسیاری مشمول خلف وعده و وعده کذب می‌شود، برخی تخریب می‌کنند، عده ای از مردم مشغول غیبت و بعضاً تهمت به کاندیداها می‌شوند و...!

در این میان مناسب است به چند تذکر قرآنی توجه داشته باشیم:


در جلسات غیبت ننشینید!


قرآن می‌فرماید: «هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزاء می‌کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند!» (نساء/140) یعنی ما اجازه نداریم در هر جلسه‌ای بنشینیم و در صورت مشاهده تهمت و غیبت و... باید چنین جلسه‌ا‌ی را ترک کنیم.دنبال سخن زیبا باشید نه زیبا سخن گفتن!

آیات ۶ سوره حجرات، ۲۰۴ سوره بقره و ۱۱۲ سوره انعام به این موضوع اشاره دارند که اولاً به هر حرف و گفته و خبری اعتماد نکنید، ثانیا فریب زیبا سخن گفتن را نخورید بلکه به دنبال سخن زیبا باشید.بشارت خدا به کسانی که انتخاب درست می‌کنند

در آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر می‌فرماید بندگان مرا بشارت ده، اما مقصود کدام بندگان است؟ همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند.

یعنی انتخاب با ماست، اینکه کدام سخن را متقن تر، کدام نامزد را کاربلدتر و کدام وعده را صادق تر می یابیم.زرنگ باشیم

قرآن در موارد متعدد یادآور می‌شود که مراقب باشید گول ظواهر فریبنده و وعده و حرف های دروغ را نخورید. در آیه ۲۱ سوره اعراف به ما پیام می‌دهد که گول قسم ظاهری افراد را نخورید. همچنین در آیه ۱۶ سوره یوسف می‌فرماید هر اشکی نباید موجب اعتماد بی جای ما شود، چه بسا مانند اشک برادران یوسف هدف فریب ما باشد.

سخن پایانی اما با نامزدهای انتخابات،؛ پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: «آن کس که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد باید به وعده های خود وفادار باشد.» آقایان عزیز، مبادا به‌خاطر چند رأی بیشتر ایمانتان را به حراج بگذارید! هر وعده ای عملی نیست، پس مراقب وعده هایمان باشیم که اگر در توانمان نیست قول ندهید تا فردا بتوانید در پاسخ این کلام نبوی دلیل قانع کننده ای ارائه نمایید.

۱۴۰۰/۳/۱۷

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: