نسخه چاپی

زمینه سازی ظهور و ساز و كارهای تشكیل حلقه های معرفتی

زمينه سازي ظهور و ساز و کارهاي تشکيل حلقه هاي معرفتي

نصرعزیزی

مقام معظم رهبری درجمع خبرگان رهبری وعلمای دین شناس تشکیل حلقه های معرفتی را مطالبه نمودند. با تحقیق و یقین میتوان گفت پایه و اساس انقلاب اسلامی برمبنای معرفت دینی و نظریه های معرفتی و آگاهی بخشی معرفتی وتبلیغ وترویج معرفت بود ویکی از رموز موفقیت وتداوم واستمرار آن نیز معرفت دینی بوده است.معرفت جزء لاینفک وچراغ هدایت ومسیر شتابنده ومنطقی پیشرفت وعامل حرکت وابزار رسیدن به اهداف والای انقلاب است که نیاز به آن بیش از پیش ،سلسله وار، تعیین کننده ،وپاسخگوی نیازهای کلی وهمه جانبه نظام اسلامی ومقتضیات زمان واداره حکومت است،وبه همان نسبت که انقلاب ما ابعاد جهانی دارد ،به همان میزان موضوعات وحوزه های معرفتی ومعارف جامعه انقلابی ما باید مدون و هدفمند ووسیع وتاثیر گذار باشند.دردورنمای اندیشه های راهبردی رهبری ،جامعه انقلابی ما برای دفاع وتهاجم وغلبه بر جهل جهانی وفقر معرفتی و بیداری اسلامی و انسانی وشکستن هیمنه وهیبت واقتدار نظام استکبار جهانی باید به کمالات معرفتی نائل شود و برای توفیق صدچندان ،این نوع کمالات باید حیطه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی ، واجتماعی را در بر بگیرد وعلاوه براین و برپایه و اصول آن نظامات سیاسی و حکومتی وتربیتی وارتباطی را شامل گردد.
باید دانست در رسالت مهدوی ما، زمینه سازی ظهور درهمین بستر از بسترهای شکل می گیرد.از این رو چند راهبرد ورویکرد و پیشنهاد امکان ساز و کارهای تشکیل حلقه های معرفتی را فراهم می نمایند:۱- با بررسی تجربه شده ومطالعه و رصد همه جانبه، خلاء نظام ارتباطی وسلسله مراتبی حلقه های معرفتی شناسایی و همراه وهمگام با نظامات راهبردی و برنامه آیی جامعه، به طراحی وساماندهی وتشکیل حلقه های معرفتی اقدام شود.
۲-بدلیل مبانی نظری و محتوایی حلقه های معرفتی وضرورت مشارکت فعال و هدفمند وموثر و راهبردی روحانیت، مسئولیت کلی و هدایت راهبردی بعهده حوزه های علمیه با هدایت مرکزیت قم باشد و نظام دانشگاهی در همراهی و همگامی با نظام روحانیت، مسئولیت بستر سازی ونهاد سازی مدنی و نظامات عملیاتی را در تعامل هدفمند با حوزه های علمیه ،بعهده داشته باشد.
۳-حلقه های معرفتی باید در شبکه ای وسیع و فراگیر و هدفمند وهمه جایی ودرهمه بخشهای جامعه و اقشار مختلف ورده های سنی و منظور نمودن شاخص های کمی و کیفی جمعیتی و جغرافیایی، شکل گرفته واستقرار یابند و ظرف انسانی انقلاب را برای مظروف و محتوای برنامه ریزی شده و هدایت شده مناسب سازی وفراهم نمایند.
۴-محتوا ی تغذیه ای حلقه های معرفتی اعم از فراگیری وانتقال و تبیین و ترویج ، با اشکال مناسب و همه ملاحظات شکلی و محتوایی و زمان و مکان و جامعه هدف و چشم انداز وضمانت های اجرا واستمرار و نظامات انگیزشی و الگو سازی و نگاه به نیازهای بین المللی و...در مرکزیت حوزه علمیه و همکاری دانشگاه وتکیه اساسی بر مردمی سازی ومشارکت همه جانبه مردم وظرفیت های ممکن ،انجام میشود وباعزم واراده قوی و نگاه راهبردی این مهم نظیر بسیاری از ناممکن های تصوری ، ممکن تصدیقی خواهند شد.
باید دانست که بسیاری از پیشرفتهای همه جانبه وغیر قابل باور انقلاب ما با وجود اشکالی از حلقه های معرفتی ناقص در بسیاری از بخشهای جامعه بوده است که این چنین شد ،واگر این حلقه ها کامل و سازماندهی و برنامه ریزی و فراگیر بشوند، درخشش آن جهانی تر خواهد بود.
۵-تاکنون تجربه مفیدی با ارزیابی های بعمل آمده از عملکرد و کارایی نهادهای مرتبط با امور فرهنگی وجود دارد و ضمن احصا نقاط ضعف، ظرفیت ها و نقاط قوت فراوانی شناسایی شده است که بخشی از آن در سالهای اخیر، در فضای مجازی عملیاتی وعرصه های موضوعی جهادتبینی را دربر میگیرد. ولی تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد؛الف- به موازات توفیقات داخلی و جهانی انقلاب اسلامی،حجم تولید ومحتوا ی موضوعی و تکامل وسازماندهی فناورانه نبرد نرم دشمن چند صد برابر گردید.
ب- ابعاد وسیع جهاد دفاعی تبیین و رفع شبه ها و روشنگری متناسب با پاسخ به نیاز تاثیرات عمیق و تعیین کننده انقلاب اسلامی نبوده است.
ت- نورانیت موضوعات تبیینی که برخاسته از نظام معرفتی می‌باشد ،حجم خنثی سازی تبلیغات غول امپراطور رسانه ای را چند برابر می نماید ولی در مرزاقناع سازی ومعرفی الگوهای انقلاب اسلامی نیست. به همین دلیل و دلایل دیگر مطالبه رهبری از علمادر مرتبه اول واز عموم اندیشمندان جهادی و انقلابی ،تشکیل شبکه های وسیع وکارامد وپایدار وموثر حلقه های معرفتی است. بدیهی است محیط های پیرامونی کانونهای وسیع حلقه های معرفتی، باید مالا مال از حضور نوجوانان و جوانان پر شور و تشنه معرفت باشد و براین اساس بتوان حوزه های راهبردی گام دوم انقلاب را طراحی و ترسیم و برنامه ریزی نمود. با چنین اهتمام ورویکرد ملی میتوان به قله های عدد و رقم پیشرفتها در بسیاری از حوزه های مصداق سازی معرفت دست یافت.

از مختصات والزامات این اهتمام ملی و پاسخ به ندای رهبری تشکیل اتاق فکر با ساختار مناسب هدفمند و برنامه های نیازمند تعامل با همه ظرفیتهای مستعد ومرتبط نظام وتعیین خطوط راهبردی و برنامه ای و عملیاتی نظام معرفتی و تعیین مسئولیت و نقش برای همه عوامل و عناصر خواهد بود.با این رویکرد همگان مسئولیت دارند واحزاب و تشکل های سیاسی بارویکردهای تربیت عناصر خدمتگزار نظام اسلامی می‌توانند ایفای نقش نمایند.


۱۴۰۱/۱۲/۱۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...