نسخه چاپی

تحلیل حجاب و وظیفه یابی آمران به معروف و ناهیان از منكر

تحليل حجاب و وظيفه يابي آمران به معروف و ناهيان از منکر

نصر عزیزی

 چهارقالب برای واکاوی و بررسی و تحلیل حجاب :۱-  اصل معرفت ؛با ملاحظه سطوح معرفت و تجزیه و تحلیل آن. ۲-  اصل غفلت؛ اطلاعات لازم، سطوح مرتبط، آگاهی، تحلیل اطلاعات، آموزش و تربیت. ۳-  اصل حقارت ؛خلأهای حقارتی، برای دیده شدن ، ارضاء خودنمایی . ۴- اصل عناد ؛شخصی و شخصیتی ،تقلیدی، اجتماعی،سیاسی سازماندهی شده و تو هم سیاسی .

با این قالب باید به جامعه هدف نگریست.دسته بندی  در خصوص حجاب افراد جامعه:۱-  با حجاب کامل. ۲-  با حجاب ضعیف یا ناقص یا شل حجاب. سطح معرفت در هر گروه ، انتظار ما از سطح معرفتی در کنار دیگر مولفه ها. ۳-  بی حجاب.دسته بندی دیگر: ۱- با حجاب اعتقادی. ,۲- با حجا ب عرفی اعتقادی و جامعه پذیری .۳ - حجاب سیاسی و جامعه گریزی.ریشه های غفلت و عناددرجامعه هدف: ۱-  اطلاعات ضعیف مذهبی و فراهم نبودن زمینه دستیابی به اطلاعات برای همه. ۲- نا آگاهی یا کم آگاهی. ۳-  وجود ناهنجاری ها در محیط خانواده، محیط مدرسه ومحیط جامعه. ۴-  فرایند تربیت فرد در محیط خانواده و محیط اجتماع. ۵-  خانواده آسیب پذیر، میزان و شدت آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی. ۶-  گناه آلودگی،  کجروی های اخلاقی و حرام خواری .۷ - کاهش ضریب تعهد اجتماعی، ضریب حساسیت، عفت و حیا و رشد بی حیایی. ۸- سست  بنیانی نظام نظارت در محیط خانواده و محیط جامعه با تنوع و شیوه ها و الگوها و اعمال آنها.

ضرورت تحلیل از شرایط جامعه نسبت به حجاب؛ الف - تحلیل رابطه میزان و سطح ایمان با میزان و سطح معرفت نسبت به حجاب با سازوکار ساده اولیه. ب -  جمع بندی و دسته بندی روش های ایجابی در امر به معروف و نهی از منکر و همچنین روش های سلبی.د- توجه به قانون و نظامات آن در مقوله حجاب.بررسی راهکارها :ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.(توجه به صراحت آیه شریفه برای مسئولیت پذیری واقدامات احادی از جامعه در حیطه امر به معروف و نهی از منکر)دوویژگی مهم آمرین به معروف و ناهیان از منکر ؛الف -  آگاه و مطلع نسبت به امور و مجهز به مجموعه ایی از سطح معرفتی.(عالم وعامل بطور نسبی) ب -  آشنا به ضوابط و قوانین و احکام و حدود شرعی وشرایط جامعه وخصوصیات جامعه هدف.اقدامات ضروری برای مرکزیت امر به معروف و نهی از منکر:۱_  تهیه یک برنامه عملیاتی جامع با ابعاد کمی و کیفی تعریف شده در قالب طرح جامع نظام ارتباطی .۲_  سازماندهی شبکه سراسری فضای مجازی برای برقراری ارتباط هدفمند وموثر با بستر طرح جامع نظام ارتباطی وسایرروشها. ۳  فعال سازی ستاد هدایت شبکه های مجازی ،تقسیم کار،ساماندهی ظرفیت‌ها، جهت دهی و غیر ه.
۴ آموزش و تغذیه مناسب در شبکه‌های مجازی، متناسب با شرایط زمان و مکان و امکان بهره برداری وارزیابی. ۵ تغذیه فکری و آموزش با موضوعات مناسب و اولویت بندی برای هرکدام از سطوح جامعه هدف.
۶ برنامه رصد اطلاعات، گزارش گیری،با ارتباط واتصال هدایت شده و دسته بندی اطلاعات و تحلیل آنها. ۷ تدوین و ابلاغ شیوه نامه هایی در خصوص عمل و عکس العمل واقدام و بازتاب در میدان عملیات.
۸ ارائه تحلیل‌های مختصر و مناسب و مفید وهدایتگرو انتشار آنها در شبکه های مجازی جامعه هدف .۹_ ارائه چارچوبی برای اعمال روش های سلبی و ایجابی و الزامات آنها و تهیه فهرستی به عنوان دستورالعمل عملیاتی. ۱۰ امام صادق علیه السلام فرمودند؛ شخصیت هر فرد در زیر زبان اوست از طرف دیگر، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، یعنی قاعده ای که بتوان با آن ارزیابی اولیه از افراد جامعه هدف در امر به معروف و نهی از منکر بعمل آورد.
۱۱ جامعه شناسی مخاطبان حیطه امر به معروف و نهی از منکر، طبقه سنی ،طبقه شغلی ،جنس،نوع خانواده، سطح آگاهی، پایگاه اجتماعی و غیر,ه. ۱۲ کمک به اعمال قانون که بسیاری از ابعاد را در موضوع امر به معروف و نهی از منکر در بر دارد.برای این نوع هم افزایی، سازوکارهایی قابل تعریف است.
۱۳ ایجاد سامانه اطلاعاتی وسیع، نظیر ۱۱۳ با کد بندی موضوعی ،جهت همکاری وارسال و تمرکز اطلاعات برای تصمیم سازی. ۱۴_ هدایت عملیات میدانی امرین و ناهیان در بستر شبکه جامع با ملاحظه مبانی لازم.


۱۴۰۲/۲/۲۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...