نسخه چاپی

شصت سال مجاهدت تشكیلاتی برای ایجاد جامعه نمونه اسلامی

حميدرضا ترقي

حمیدرضا ترقی

 موتلفه اسلامی وارد شصدمین سال عمر سیاسی خود در روند انقلاب اسلامی شد ؛ تشکلی که از ائتلاف سه هیئت مذهبی سیاسی در منزل امام خمینی ره شروع شد وبا طی فراز و نشیبها ؛ زتدانهاو شهادتها و فرار و گریزها و تبعیدهای طولانی از پای ننشست و به حرکت و مبارزه خود برای دست یابی به هدفش که ایجاد یک جامعه نمونه اسلامی بود ادامه داد.

   امام خمینی ره که ویژگیها و ظرفیتهای سه هیئت مسجد امین الدوله و مسجد شیخ علی و هیئت اصفهانی ها را شناخته یود با دعوت آنها به منزل خود و دعوت آنها به ائتلاف و کار مشترک برای انقلاب اسلامی با محوریت روحانیت و مرجعیت سیاسی و دینی ، این مجموعه مومن و بصیر و زمان شناس را زیر پرچم اباعبدالله دنبال انجام تکلیف میگشتند را به خدمت انقلاب در آورد .

اینان نیز با لبیک گفتن به خواسته امام و پیشوای ملت ایران با تشکیل جمعیت موتلفه اسلامی به اجرای منویات ایشان در مبارزه با رژیم پهلوی و استقرار نظام اسلامی در ایران پرداختند .

  تربیت یافتگان این سه هیئت از آنرومورد پسند امام برای یاری رهبری نهضت قرار گرفته بودند که هرکدام مظهر عشرون صابرونی بودند که قرآن کریم مثال زده بود . یعنی هرکدامشان به اندازه 20 نفر کار و تلاش موثر داشتند.

پی ریزی این تشکل بدست مرجع دینی و سیاسی ای مثل امام که در اخلاص و تقوا و خدا باوری و دور اندیشی و حکمت وراهبری او تردیدی نیست برای هدف متعالی ایشان یعنی جایگزینی نظالم اسلامی بجای رژیم سلطنتی و طاغوتی سرمایه ی عظیمی بود که این تشکل را پس از شصت سال همچنان فعال و با نشاط حفظ کرده است. 

    سرعت کنش سیاسی و اجتماعی این تشکل با هدایت امام خمینی ره بقدری بالا بود که زمینه قیام 15 خرداد امام را فراهم ؛ علما و مراجع را با امام همراه و ملت مومن و مسلمان را به حمایت از امام و مقتدایشان به صحته فداکاری و جانفشانی آورد .

   رژیم شاه که تصور میکرد با سرکوب قیام 15 خرداد و دستگیری علما و سخنوران وتبعید امام خمینی به عراق میتواند بستر را برای حاکمیت مطلق آمریکا بر سرنوشت کشور از طریق تصویب لایحه کاپیتولاسیون فراهم کند .با صدای گلوله ی اعضای این تشکل وپاره شدن حلقوم نخست وزیر خائن و وطن فروش شاه توسط گلوله شهید بخارائی  متوقف گردید 

گرچه پنج نفر از اعضای فعال و اموزش دیده ی این تشکل بخاطر این اقدام مهم و سرنوشت ساز توسط رژیم شاه به شهادت و جمع دیگیری به زندان ابد محکوم شدندد؛ و لی خاصیت کار تشکیلاتی اینست که حرکت به سمت هدف متوقف اشخاص نمیشود .

    قیام 15خرداد و مقابله با لایحه کاپیتولاسیون و اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست وزیر خائن و آمریکائی شاه توسط این گروه که با اخذ مجوز از روحانیت و مرجعیت انقلابی صورت گرفت ؛ همچون نوری در ظلمات راه مبارزه با طاغوت زمان را برای انقلابین و جان برکفان امام خمینی ره روشن کرد و تجربه ثقیلی از سخترین مراحل مبارزه را برای اعضای زندانی و مخفی و ناشناس موتلفه به ارمغان آورد تا با اعتقاد و ایمانی محکم به ملت سازی و تکوین نیروی انقلابی برای خیزشی دیگر بپردازند بگونه ای که عسکر ولادی ها و لاجوردی ها و حجه الاسلام انواریها وهاشم امانیها

و عراقیها زندان را به دانشگاه تربیت نیروی انقلاب تبدیل کرده بودند و در بیرون نیز حجه الاسلام با هنر ها و جلال  الدین فارسی ها و رجائی ها به تکوین ملت انقلابی پرداختند .

رابطه این تشکل با روحانیت مبارز و شاگردان امام خمینی ره این ماموریت تکوین ملت را آسان ولی پرخظر و پیچیده 

کرده بود بگونه ای که با ایجاد خانه های امن و مخفی برای سخنوران ومنبریهای انقلابی تاپیروزی انقلاب توانستند این حرکت را تداوم بخشند .

نظارت شخصیتهای روحانی مثل شهید بهشتی – شهید مطهری –آیه الله هاشمی رفسنجانی – آیه اله انواری -   و..بر حرکت سیاسی این تشکل در دوران تبعید حضرت امام نگذاشت موتلفه از ریل تعیین شده توسط امام ره خارج شده و

کوچکترین انحرافی در حرکت مبارزه ای اش پدید آید .

موتلفه با تالیف کتاب حکومت اسلامی توسط امام خمینی در دوران تبعید به ترکیه وبعد عراق ؛ هدف خود ار تشکیل جامعه نمونه اسلامی را به تشکیل حکومتی مبتنی بر احکام الهی و دینی اسلام ارتقاء داد تا همراهی اش با خط امام

دقیق و کامل بوده ملازمت حرکت خود با ولی زمانش را حفظ کند .

     تکوین ملت در طی 15 سال بعد از قیام خرداد سال 1342 محقق شد ومسیر بازگشت اما م به میان ملت انقلابی

باید فراهم میگردید نیروهای آبدیده و ساخته شده موتلفه در زندان و تبعید با فشار سیاسی وارده بررژیم از زندانهای ابد آزاد و به نیروهای تربیت یافته بیرون پیوسته وبا هدایت امام انقلاب اسلامی را با جرقه شهادت گونه فرزند امام واشتباه استراتژیک شاه در چاپ مقاله رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات علیه امام و روحانیت ؛ بسمت اهدافش هدایت کردند

درایران با فرار شاه بعد از قیام 19 دی مردم و چهله های بعدی وکشتار جنایتکارانه 17 شهریور ستاد استقبال از اما م واموزش نیروهای مجاهد برای این مهم را سامان دادند و با رفتن تعدادی از سران موتلفه به نوفل لوشاتو فرانسه درکنار امام زمینه بازگشت امام به کشور را فراهم ساختند .

عراقی و عسکر اولادی با امام به ایران برگشتند و رفیق دوست راننده اما از فرودگاه تا بهشت زهرا بود و بادامچیان و شهید مطهری و مرتضائی فر تریبون داربهشت زهرا و جوانان موتلفه گروه سرود ای امام در فرودگاه و مقاله خوان در بهشت زهرا شدند و مدرسه رفاه موتلفه ای ها هم محل استقرار امام بعد از ورود و برگشت از بهشت زهرا شد که اقایا ن حاجی حیدری و سیدرضا نیری و دیگران آنرا مدیریت و مراقبت میکردند .

پشت پرده این اقدامات مثل تلاش منافقین برای بدست گرفتن حفاظت از امام و نفوذ بداخل ماشین انتقال امام که توسط شهید مطهری و موتلفه ای ها خنثی شد مسائل مهمی است که در خاطرات بدان پرداخته شده و نشان میدهد که این مسائل ساده و راحت تحقق نیافته است .

یک مسئله اش که ستاد استقبال از اما م و پذیرایی و اسکان چندین میلیون ایرانی عاشق از سراسر کشور در منازل رایگان مردم تهران بود خود عملیات لجستیک عظیم و بی سابقه ای بود که توسط موتلفه سامان یافت .

نقش موتلفه ایها در کمک به اعتصابیون دوران انقلاب و کمک به خسارت دیدگان از درگیریها انقلاب که بخش مهمی از رسالت بازاریان و معتمدین امام در بازار را تشکیل میداد دراین مقال نمیگنجد .

احساس ضرورت تشکیل حزب فراگیر 

با پیروزی انقلاب و شکل گیری شورای انقلاب و نیاز به برنامه و مدیریت کشور احساس نیاز به داشتن حزب و نشکل اسلامی در بزرگان انقلاب و شاگردان امام منشاء نشکیل جرب جمهوری اسلامی توسط کسانی شد که عمدتا قبل از انقلاب شورای روحانیت موتلفه اسلامی را بعهده داشتند یعنی ( شهید ایه اله دکتر بهشتی –آیه الله خامنه ای –آیه الله هاشمی رفسنجانی- آیه اله دکتر باهنر – آیه اله موسوی اردبیلی) 

   براین اساس موتلفه اسلامی با اذن امام در حزب جمهوری اسلامی ادغام و وظائف تشکیلاتی خود را در قالب آن حزب دنبال نمود .

اعضای موتلفه در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی نسبت به جریانهای گرایش به شرق (سوسیالیست) و غرب (آمریکا) و سیاستهای اجرائی شان در خصوص دولتی کردن اقتصاد و سازش با آمریکا موضع داشتند .


فعالیت مستقل موتلفه 

با تعطیل شدن حزب جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون از جمله مسئولیت پذیرفتن سران آن در اداره کشور موالفه اسلامی با اذن حضرت اما م فعالیت مستقل خود را از سال 64 شروع کرد تا بتواند الگویی از تشکل اسلامی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه را به جامعه ارائه دهد که اقدامات زیر از جمله فعالیتهای بعد از استقلال است :

1-    حمایت از تشکلهای صنفی زیر نظر خزب جمهوری اسلامی برای تداوم کار تشکیلاتی

2-    تاریخ نگاری اعضا از روند انقلاب اسلامی و مبارزات امام خمینی و روحانیت مبارزکشور 

3-    پذیرش مسئولیت در نهادهای انقلاب بنا به حکم حضرت امام ره 

4-    برگزاری کنگره و مجمع عمومی جمعیت موتلفه اسلامی برای بازسازی و نوسازی تشکیلاتی خود 

5-    ایجاد دفتر حزب در 180 شهر و ترکیب جدید شورای مرکزی از دانشگاهیان –نمایندگان مجلس-کارمندان – بازاریان – جوانان – زنان – روحانیت به انتخاب مجعمومی 

6-    تاسیس هفته نامه سیاسی اجتماعی (شما ) برای انتشار مواضع و ترویج گفتمان خود .

ویژگیهای فعالیت در دوره استقلال

این دروه که با رهبری مرحوم عسکر اولادی سامان یافت ویژگیها خاصی یافت 

1-    موضع گیری هفتگی مستمر نسبت به مسائل سیاسی داخلی و خارجی که توسط یک جمع اندیشه ورزدرحزب تدوین و توسط دبیرکل اعلام میشد 

2-    ایجاد وحدت و هماهنگی بین تشکلهای همسو با روحانیت و رهبری 

3-    فعال شدن در ارتباط با احزاب سیاسی جهان اسلام و آسیا تا رسیدن به عضویت درشورای مرکزی اتحادیه احزاب سیاسی آسیا و تشکیل دبیرخانه احزاب اسلامی جهان در تهران 

4-    ایجاد فراکسیون نماینگان عضو و طرفدار موتلفه در مجلس شورای اسلامی 

5-    تبدیل نام جمعیت به حزب موتلفه اسلامی در مجمع عمومی برای انطباق جایگاه با ساختار سیاسی کشور و جهان 

6-    سفر هیئت های سیاسی حزب به کشور های اسلامی و اسیایی برای ارتباط با احزاب حاکم آنها

7-    تدوین محتواهای مناسب آموزش سیاسی و اعتقادی برای آعضا

8-    تشکیل باشگاه سیاسی گفتگو و فراهم کردن زمینه تعامل و گفتگو و تضارب افکار بین سلایق سیاسی متفاوت 

9-    نامه نگاری سیاسی با احزاب و گروههای سیاسی رقیب پیرامون مسائل مهم کشور و نقد مواضع آنها علیه نظام 

10- فعال شدن بخش جوانان حزب و تربیت نسل جید از مدرسه شهدای موتلفه و غیره 

11- فعال شدن بخش بانوان حزب در عرصه سیاسی و اجتماعی وحتی سفرهای خارجی دیدار با فعالان زن در آن کشور ها 

12- انتقال مدیریت حزب از پیشکسوتان  به نسل جوانتر در محل بیت امام در جماران .

دوره وحدت و ائتلاف نیروهای اصولگرا

دراین دوره که با مدیریت مرحوم اقای مهندس نبی حبیبی شکل گرفت حزب در تداوم رفتار سیاسی مرحوم عسکر اولادی ، در مسیر ائتلاف و و حدت با دیگر نیروهای اصولگرا عملکرد و علی رغم بی مهربانیهائی که در حرکت جمعی به او میشد اما اصل را بر حفظ وحدت گذاشت حتی اگر فردی از اعضای حزب در لیستهای وحدت نباشد  در این دوره نیز حزب با همان ویژگیهای دوران عسکر اولادی تداوم یافت و گامهای مهم دیگری ازقیل موارد زیر برداشته شد.

1-    تشکیل اجلاس احزاب حامی مقاومت فلسطین در ایران 

2-    دعوت احزاب سیاسی کشور های اسلامی در جتب کنفرانس وجدت برای نشست سیاسی پیرامون مسائل سیاسی 

3-    تبادل هیئات های سیاسی بین موتلفه با احزاب عضو اتحادیه آی کپ – کره شمالی – چین –لبنان –سوریه 

4-    حضور فعال در خانه احزاب 

5-    برگزاری گنگره عظیم حزب با حضور دبیران احزاب داخلی و خارحی و پیام مراجع عظام تقلید 

6-    تدوین احکام شرعی فعالیتهای حزبی با استفاده از محضر آیه الله مکارم شیرازی 

7-    تهیه ویژه نامه ی ضمیمه هفته نامه و ایجاد روزنامه الکترونیکی حزب و تاسیس ماهنامه 42

8-    تداوم اعلام مواضع هفتگی پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور و جهان 

9-    ورود حزب به رقابت مستقل در انتخابات ریاست جمهوری تا قبل از وحدت همه روی یک نامزد و تبیین دیدگاههای حزب در مناظرات انتخاباتی نسبت به اداره کشور 

دوره تحول ومتناسب سازی حزب با بیانیه گام دوم انقلاب 

دوره سیزدهم مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی درشرایطی آغاز شد که :

  • حزب موتلفه  تنها حزبی است که دارای ارتباطات بین الملی قوی و تاثیر گذار در آسیا وکشور های عضو مقاومت است
  • حزب موتلفه اسلامی تنها حزبی است که در هفته نامه است از سال 76 تاکنون برتمام سخنرانی های مقام معظم رهبری توسط آقای حمید رضا ترقی تا کنون شرح نوشته شده است .
  • حزب موتلفه اسلامی تنها حزبی است که درعمر شصت ساله اش از مسیر آرمان امامین انقلاب خارج نشده است 
  • .حزب موتلفه اسلامی از معدود احزابی است که مستقل از دولتها و با تکیه به ظرفیتهای خود از قبل از انقلاب تا کنئن فعالیت میکند .
  • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبری نقشه راه آینده کشور را تعیین و چهل سال اول انقلاب را آسیب شناسی کرده بود .

لذا در چنین شرایطی؛تطبیق ساختار و اهداف و برتامه های احزاب با این بیانیه و تحول پذیری متناسب با آن بویژه جوان گرائی از اقتضائاتی بود که در مجمع عمومی سیزدهم مورد توجه اعضا بصورت زیرقرار گرفت .

1-    شعار مجمع عمومی سیزدهم ( تحقق گام دوم انقلاب اسلامی در تحزب، جامعه و دولت اسلامی ) شد .

2-    خط مشی سه ساله حزب در سه محور درون پردازی حزب در گام دوم – جامعه سازی اسلامی در گام دوم –دولت سازی اسلامی به تصویب مجمع عمومی رسید 

3-    برنامه اجرائی خط مشی سه ساله در سه محور تدوین و به تصویب شورای مرکزی جدید رسید 

4-    ساختار تشکیلاتی حزب با چهارچوب ابلاغی وزارت کشور طبق قانون جدید احزاب اصلاح و بازنگری شد

5-    بیش از ده نفر از جوانان حزب به شورای مرکزی راه یافتند 

اینک در شصتمین سال حیات سیاسی این حزب و تشکل الهی انتظار مردم و نخبه گان و طرفداران اینست که :

1-    خط مشی مصوب مجمع عمومی و برنامه اجرائی آن سرلوحه فعالیت حزب قرار گیرد 

2-    مشی وحدت گرائی و حرکت جمعی با نیروهای انقلاب که سیاست مستمر حزب بوده تداوم یابد 

3-    جوان گرائی و تربیت نسل جدید تراز انقلاب دراولویت برنامه های حزب قرار گیرد 

4-    برای جامعه پذیر کردن نسل جدید در دو عرصه سیاسی و اعتقادی برنامه ریزی نماید 

5-    باتدوین برنامه و شاخص و تربیت مدیران صالح به دولت سازی اسلامی در فرایند انقلاب اسلامی کمک کند

6-    بسط گفتمان رهبری در داخل و خارج و تجمیع خورده گفتمانهای درون گروهی را ذیل گفتمان رهبری وجهه همت خود قرار دهد 

7-    برای حکمرانی مطلوب اسلامی در سطح کشوری و استانی و شهرستانی طرح و برنامه تهیه کند 

8-    نقد منصفانه خود از عمکرد مجریان را با ارائه راهکارهای مفید و تخصصی همراه کند .

9-    نظارت همگانی که حق مسلم جامعه است بدون تشکیلات به هرج و مرح تبدیل میشود موتلفه در ساماندهی این نوع نظارت همگانی باید پیش قدم باشد 

10- ترویج رقابت سالم –رعایت تقوای جمعی –پرهیز از خود شیفتگی -غیبت و تهمت و افترا به دیگران –جاذبه قوی –سیاست ورزی توام با معنویت و اخلاق –مسئولیت پذیری –امید بخشی و سبقت در تبعیت از ولایت  لازمه تحزب الاهی در نظام اسلامی است.

۱۴۰۲/۳/۱۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...