نسخه چاپی

آینده جهان در آینه اربعین

آينده جهان در آينه اربعين

نصر عزیزی

اربعین۱۴۰۲هم شگفتی ساز شد و سراغازی براغاز مستمرودورنمای معین و مشخص و محتوم خواهد بود. 

اربعین راهبردی الهی وجهانی بوده که قرن‌ها درگنج دل وقلب و روح منتظران انتظار بزرگ وآن مقتدای محزون وغم زده حادثه کربلا، محبوس و محصور وارزویی دست یافتنی بود،که باورق زنی برگی از کتاب تحقق وعده های الهی، توسط سلاله پاکی از خاندان نبوت، وانقلاب خمینی کبیر ،بروز وظهور یافت و بعنوان دستاوردی از شگفتی های انقلاب اسلامی،مسیر جدید وپیش بینی شده تاریخ بشریت را رقم می‌زند.

اگر هدایت الهی و رهبری امام عصر ارواحناله الفدا ونظام هدایتگر ولایت فقیه و عدالت نبود،چه نیرویی قدرت وجاذبه تجمیع دلداده و عاشقانه ومحبانه میلیونها انسان را در گسیل به سوی کعبه کربلا داشت؟این همان رازی است که همه جهانخواران جپهه کفر والحاد وشرک ونفاق وغارتگران بین المللی تاکنون نتوانستند به کنه حقیقت آن پی ببرند.

ملت شهید پرور ومظلوم،اما مقتدر ایران وسایر مستضعفان و آزادگان عالم بدانند که میدانند، این رستاخیز طوفان جپهه حق علیه جپهه باطل، همان آغاز استمراری وتحقق بخشی است که سکان کشتی مدیریت آن در دست مبارک امام عصر س می باشدوپرتوی از آن در نظام جمهوری اسلامی متجلی گشت که به توصیف مختصری  از آیینه آن در آینده متحول ومتغیر ومحتوم وسبک زندگی بشریت اشاره میشود؛


۱-بزر گ‌ترین اجتماع بشریت در قرن حاضر می‌باشد .۲ -بزرگ‌ترین مهمانی یک ملت از ملتهای دیگراست‌.۳-بزرگترین جلوه اتحادجهان اسلام ومقدمه ایی برای اتحاد مستضعفان ومظلومان جهان است.۴- مصداق حقیقی بیشترین  بیشترین همدلی جهانی مسلمانان می‌باشد .۵ جهانی‌ترین پیغام رسالت پیامبران است.۶-با ایثارترین جلوه ایثارگری‌های یک ملت می‌باشد. ۷- کم توقع‌ترین میزبانی یک ملت باان حجم خدمات  می‌باشد. ۸ -پرشورترین و با نشاط‌ترین پرتراکم انگیزه هاست. ۹- با رضایت‌ترین استقبال ترکیبی می‌باشد. ۱۰- هدفمندترین جهاد همه جانبه می‌باشد. ۱۱- حداکثرترین جبران‌ها ی تاریخی یک ملت به مظلومیت خاندان نبوت می‌باشد.۱۲-پرسانسورترین حادثه خبری جهانی از ناحیه امپراطور رسانه ای دشمنان است.۱۳-مشتاق ترین جوینده وشنونده ویابنده جهانی را دارد.۱۴-استثنایی ترین حادثه تحقیقاتی و پژوهشی دانشمندان و محققان است.۱۵-


پرآوازه ترین نام امان حسین ع است.۱۶- زنده ترین حادثه تاریخی است.۱۷- معنوی ترین اجتماع بشری است.۱۸-لذت بخش ترین مرارت‌ها وسختیهاست.۱۹-مشغول سازترین پدیده ملتهای مشارکت کننده است.۲۰- بی مرزترین ونامحدودودترین نوع خادم وخدمت است.۲۱- سیاسی ترین اجتماع دینی است.۲۲-وحشت ناک ترین پدیده برای جهانخواران بین المللی است.۲۳- شفاف ترین صف آرایی جریان وجپهه حق و باطل است.۲۴- بی اساستثناترین تحول و پدیده جهانی متاثر از انقلاب اسلامی است. ۲۵- جهت دارترین مطالبه وتحول حکومتی ونظام سازی است.۲۶- بی شباهت ترین نمونه به الگوهای رایج جهانی است.۲۷-تفسیر وتحلیل حقیقی ومصداقی انقلاب اسلامی است.۲۸-موثرترین عامل انقلاب ساز جهانی است. ۲۸- منحصر بفردترین رهبری غائب وحاضر وهدایتگر پنهان واشکاررا دارد.۲۹- شکننده ترین عامل  افول و سقوط قدرتهای جهانی است.۳۰-بلندترین بانک آگاهی بخش توحیدی است ۳۱- بزرگ‌ترین کانون توجه بشریت برای پذیرش وگرایش به دینداری است.۳۲-پر جاذبه ترین گیرنده محبت انسانی است.۳۳-مستند حقیقی انتظار منتظران ودلیل حکومت مهدی موعود ع است. ۳۴- موج امید به تحقق حکومت عدل و عدالت است.۳۵-تفسیر حقیقی وتحقق حقیقت بخش آیات کریمه قرآن است.

۱۴۰۲/۰۶/۱۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...