كارتون/ عملكرد صد روزه دولت در مبارزه با كرونا

صدمین روز از آغاز به كار دولت سیزدهم و وقت بررسی عملكرد صد روزه دولت مردمی است. دولت جدید توانسته اقدامات چشمگیری طی همین مدت كوتاه در زمینه كنترل ویروس كرونا و تهیه واكسن داشته باشد.

3329007.jpg

۱۴۰۰/۹/۱۳

اخبار مرتبط