فیلم پذیرایی خالصانه كودك عراقی در مسیر اربعین

این كودك خردسال با پذیرایی خاص و خالصانه اش توجه زوار اربعین را به خود جلب كرده است.

۱۴۰۱/۶/۱۴

اخبار مرتبط