سیدمصطفی میرسلیم:

خاتمه دادن به اغتشاش و هنجارشكنى، نیازمند اقتدار و قاطعیت همچون شهید لاجوردى است

سیدمصطفی میرسلیم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: خاتمه دادن به اغتشاش و هنجارشكنى، نیازمند اقتدار و قاطعیت همچون شهیدلاجوردى است تا با عطوفت و مهربانی و #روشنگری باعث بازگشت فریب خوردگان و ساده لوحان، و برخورد محكم با منافقان و داعش صفتان شود.

۱۴۰۱/۸/۲۷

اخبار مرتبط